HEM APUJAT ELS PREUS, I US VOLEM EXPLICAR EL PERQUÈ…

posted in: Noticies | 0
CARTA DE LA JUNTA GESTORA A L’ALUMNAT DEL CASAL DE BARRI CARDENER:

Com ja sabeu, la covid-19 va tenir unes conseqüències molt dures en molts sentits. En el cas del Casal de Barri Cardener, va afectar principalment l’economia interna, ja que durant més d’un any vam deixar d’obtenir el 40% dels nostres ingressos, a la vegada que garantíem els sous i, per tant, el 100% de la despesa anual. Aquesta situació, sostinguda en el temps, va afectar profundament a les nostres finances, havent de demanar ajudes externes alternatives per mantenir-nos fins a dia d’avui.

Així i tot, però, no havíem volgut apujar els preus fins ara. Essent conscients de l’increment del cost de la vida, hem intentat mantenir els mateixos preus tot el possible, els quals sempre han estat inferiors a la mitjana del districte. Malgrat tot, ens trobem en una situació límit, en què qualsevol imprevist pot tenir un impacte massa gran en la nostra economia, i no volem que arribi a afectar als drets laborals dels nostres treballadors.

Per aquests motius, al 2024 ens veiem forçats a apujar els preus dels tallers. Continuarem mantenint-los més baixos que els equipaments similars del districte, però igualment no podem obviar que es tracta d’una pujada.

Incrementem 60 cèntims l’hora del taller, però com que hi ha tallers amb sessions de diferents durades, aquesta pujada afectarà proporcionalment cada taller.

I QUÈ FAREM AMB AQUESTS INGRESSOS EXTRES?

Donat que al Casal de Barri Cardener no té ànim de lucre, sempre, tots els ingressos es reverteixen en les activitats de l’entitat. En aquest cas, això ens permetrà:

  • Cobrir les despeses actuals per deixar de tenir les dificultats a les que hem de fer front.
  • Assumir els imprevists referents als tallers (baixes laborals, materials que es trenquen, etc.) i garantir els drets laborals.
  • Equiparar el sou dels talleristes a la pujada de l’IPC, ja que fa anys que no ens ho podem permetre i ha suposat una pèrdua important del seu poder adquisitiu.
  • Generar més marge per poder subvencionar els tallers que són deficitaris (aquest 2023 n’hem subvencionat 38 en total).

Per tot això, esperem que entengueu la situació i us agraïm la comprensió.

Si voleu adreçar-vos a nosaltres ens podeu escriure a info@cardener.cat.

Atentament,

La Junta Gestora del Casal de Barri Cardener