Des del Casal de Barri Cardener, situat a la part baixa del barri de la Salut de Gràcia, ens plantegem la nostra activitat des d’una mirada integradora i comunitària amb l’entorn, tot emfatitzant la importància de treballar amb xarxa amb altres entitats i col·lectius del territori, així com promovent la participació associativa, però també individual dels veïns i veïnes. Tenim el convenciment del fet que a través del treball en xarxa comunitari aconseguim optimitzar recursos i idear estratègies per tal de tenir una repercussió positiva i holística en el territori.

Els nostres objectius són:

  • Oferir espais i activitats de trobada, d’interrelació, creació i participació als veïns i veïnes del barri per a compartir interessos i vincular-se a propostes diverses, ja siguin de lleure, formatives i socioculturals.
  • Promoure la participació popular i l’associacionisme a partir de valors com la solidaritat, el treball en xarxa, el diàleg i el consens.
  • Donar resposta a les inquietuds, interessos i necessitats del barri a través d’activitats, projectes i programes, tot fomentant una actitud activa i participativa del territori.
  • Fomentar el voluntariat i la participació ciutadana com a part activa en la gestió i execució del projecte del Casal.

A partir d’aquests objectius plantegem una sèrie d’activitats i serveis que es van actualitzant i adequant a les necessitats i interessos de cada moment.