L’escola Pau Casals va ocupar, fins a l’any 1996, dos edificis situats al barri de la Salut del districte de Gràcia, un al carrer Cardener i l’altre al carrer Argentona, on hi havia les aules dels nens i nenes més petits.

Quan l’escola es va traslladar al nou edifici del carrer Providència les entitats del barri van recollir 3.500 signatures reivindicant que l’equipament del carrer Argentona es destinés a Casal de Barri per a les associacions.

L’ajuntament de Gràcia va desestimar aquesta proposta, ja que els locals estaven arrendats, però va expressar la seva intenció de convertir l’edifici del carrer Cardener, de titularitat municipal, en un equipament per al barri.

El Districte, inicialment va pensar a destinar-lo a casal d’avis, i habilitar les plantes superiors per a serveis educatius, concretament per al Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i l’equip d’assessorament Psicopedagògic (EAP).

Posteriorment, va variar aquesta idea inicial i es va considerar més convenient obrir un casal de barri, que donés resposta a les necessitats dels veïns i veïnes i de les entitats de l’entorn. Les negociacions amb el Districte, la composició i organització de la junta gestora, i la interlocució amb els tècnics per la gestió i funcionament del casal, són aspectes complexos que ha calgut anar treballant al llarg d’aquests anys, però que han donat els seus fruits.

Des de l’any 2002, han col·laborat en la gestió del casal entitats veïnals del Districte de Gràcia, com: l’associació de Veïns del carrer Argentona i l’ATTAC de Gràcia, l’associació de Gent Gran Pau Casals i l’associació de Dones Ciberdona.

Actualment, porten la gestió les dues últimes (AGG Pau Casals i Ciberdona), i l’agrupació escolta Roland Phillips, incorporada al casal en el 2010, i amb la coordinació del Districte de Gràcia.

Volem que els ciutadans s’acostin, hi participin, es facin socis i col·laborin aportant idees i noves propostes.

Tenir equipaments adaptats a l’entorn que ens permeti col·laborar en un món millor també depèn de nosaltres, la ciutadania.

Per qualsevol suggeriment estem a la vostra disposició.