Actualment, les entitats gestores del Casal Cardener són:

Associació de Gent Gran Pau Casals

Ciberdona

Agrupament Escolta Roland Phillips

 

La junta gestora del casal està formada per sis membres, 2 representants de cadascuna de les tres entitats, i des del voluntariat son les principals responsables pel bon funcionament i administració del Casal Cardener, amb el Districte de Gràcia.

A més, l’equipament compte amb l’equip de dues treballadores tècniques que vetllen per al dia a dia del Casal i les seves activitats:

Informació i consergeria: Gemma Gil

Dinamització comunitària: Roberta de Carvalho