Tallers i Cursos

PROGRAMA CARDENER ( PDF per a descàrrega )

INICI DELS TALLERS

El període de les sessions dels tallers per al 4r trimestre de 2021 és del 4 d’octubre fins al 20 de desembre

DATES D’INSCRIPCIONS

Presencial:

Els dies  21 i 22 de setembre, de 10.00 a 12.30 i de 16.00 a 19.30 hores

En línia:

Del 23 a 29 de setembre a través del formulari disponible: INSCRIPCIÓ TARDOR

Nota important: tant per a les persones sòcies de les entitats Ciberdona i Associació de Gent Gran Pau Casals, com per a les que volen donar-s’hi d’alta, només s’acceptaran inscripcions presencials, a l’hora de gaudir del descompte de 5 € a què tenen dret. La resta, no sòcies, podrà triar entre presencial o en línia.

Per a les que fa als tallers monogràfics, la inscripció es podrà fer fins a 15 dies abans de l’inici, presencial o des del formulari.

ACLARIMENTS

MOLT IMPORTANT: Aquest trimestre els tallers seran presencials. Tanmateix, si per motius relacionats amb la present epidèmia, s’haguessin de suspendre algunes classes, es procurarà dur-les a terme de manera no presencial, ja sigui per Internet, o gravació de vídeos, de la manera que s’anunciarà si es donés el cas.

Alguns tallers han vist reduït el contingent d’inscripcions per tal d’assegurar la distància necessària per seguir les normes sanitàries de prevenció de la Covid-19. Així mateix, es recorda l’obligació d’usar mascareta durant tot el temps a les instal·lacions del Casal i utilitzar el gel hidroalcohòlic abans i després de la realització dels tallers.

Per als tallers que necessitin l’ús de matalàs (ioga, gimnàstica, etc.), aquest haurà de ser portada per l’alumne interessat, que se’n farà responsable del manteniment i desinfecció abans de cada classe.

No es podrà participar en una classe sense la inscripció prèvia que implica el pagament en el mateix moment per targeta bancària o la validació de la transferència bancària en el cas de fer-la en línia.

Per tal de poder decidir la viabilitat dels tallers segons el nombre de persones inscrites, i per optimitzar l’organització i poder donar un millor servei, no s’admetrà cap inscripció després del dia 30 de setembre, excepte per als monogràfics.

Els tallers proposats estan orientats per a majors de 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de formalitzar una fitxa d’inscripció específica, signada pel pare, mare o tutor/a, acompanyada del DNI / NIE / Passaport  d’aquesta persona.

El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/a.

Nombres de places limitades segons el taller. El nombre mínim per dur a terme l’activitat és de 10 persones.

Els tallers de llarga durada, és a dir, aquells en els quals no es poden assolir els objectius en un trimestre (català, francès, anglès, escriptura creativa, lectura teatral, coral, etc.), tindran la durada d’un any acadèmic (d’octubre a juny). La inscripció en aquests tallers es renova cada trimestre, moment en què es torna a formalitzar el pagament.

La continuïtat del taller en el trimestre següent està supeditada a un nombre mínim de places (paràgraf anterior). Les persones inscrites al setembre en aquests tallers tindran preferència en les inscripcions dels dos trimestres següents.

Un cop feta la inscripció, no serà possible fer cap canvi de dia i/o hora, a excepció dels tallers d’idiomes que requereixin la prova de nivell.

L’import de l’activitat només es retornarà per causes majors degudament justificades i documentades.

El pagament dels tallers es podrà fer mitjançant targeta de dèbit/crèdit al mateix casal, o mitjançant ingrés bancari o transferència a l’entitat que s’indiqui.

Per facilitar el control dels pagaments, en el cas d’ingrés bancari o transferència, caldrà entregar a recepció l’original o enviar per correu electrònic una còpia digitalitzada del document de pagament el primer dia d’inici dels tallers, com a màxim. Correu: info@cardener.cat

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol taller si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert o per altres causes que facin inviable la impartició. La devolució de l’import del taller es farà pel mateix canal del cobrament.

La Direcció del centre es reserva el dret de canviar el professorat en cas necessari.

A les sòcies i als socis de les entitats gestores del Casal de Barri Cardener se’ls aplicarà una reducció de 5 € en el preu dels tallers trimestrals (10 sessions).

Molt important: Per gaudir del beneficis destinats als socis de les entitats gestores, cal presentar acreditació de l’entitat (carnet o rebut). En cas de no-presentació, s’hi aplicarà el preu normal