Què és?

Un pla de desenvolupament comunitari (PDC), és un conjunt d’actuacions amb la finalitat de transformar un barri en els seus diferents àmbits amb la participació veïnal i amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

En el Barri de La Salut, l’entitat que promou el PDC és l’Associació cultural La Miranda. El Pla rep el suport de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Gràcia. I hi participen entitats, associacions, serveis i veïns i veïnes del barri.

Com funciona

L’any 2005 s’adjudica el PDC La Salut al Casal de Barri La Miranda. S’elabora la diagnosi del barri i l’any 2006 s’estableixen les primeres linies de treball:

  1. Fem barri: crear una coordinadora d’entitats, coordinació entre serveis i entitats del barri, espais de tothom per a tothom i promoure recursos intergeneracionals.
  2. Mobilitat i Accessibilitat: millorar el transport públic, i prioritzar als vianants.
  3. Park Güell: racionalitzar el seu ús i recuperar-lo ambientalment.
  4. Festa Major: autogestió i diversificació de festes.

Des de fa 6 anys el PDC dona resposta de manera continuada a necessitats plantejades i a les noves que van emergent pel proci procés de treball comunitari.

ESTRUCTURA DEL FUNCIONAMENT DEL PDC LA SALUT

Equip tècnic->conformat per els referents de les Administracions, la tècnica comunitària, i l’entitat gestora del PDC. Reunions mensuals de seguiment.

Grup comunitari->espai de decisió veïnal i de trobada de tots els agents que participen en el PDC La Salut. Una trobada anual.

Comissions de treball-> al voltant de les àrees d’interès. Actualment hi ha 10 comissions de treball emmarcades en tres sectors de treball: FEM BARRI: EDUCACIÓ GENT GRAN-JOVES-INFÀNCIA, CULTURA- FESTA MAJOR, I FEM SALUT

Objectius

El PDC al llarg d’aquests anys ha inciat la tasca de relligar el teixit associatiu del barri. Part de la seva missió ha estat realitzar una tasca de coneixença de noves entitats i propiciar un treball coordinat, que ha permès el desenvolupament de nous projectes que milloren la qualitat de vida de les persones del barri.


Volem convidar a participar dels canvis que siguin necessaris, generant accions que millorin la
qualitat de vida a totes les persones que viuen al barri. Si tens alguna proposta, si vols sumar-te a alguna iniciativa, si vols conèixer més, contacta amb nosaltres!

Telfs. 93 284 01 26 / 608 645326

http://pcomunitarisalut.blogspot.com
pcomunitarisalut@yahoo.es