Programació abril-juny_2021

Programació abril-juny_2021

INICI DELS TALLERS

El període de les sessions dels tallers per al 2n trimestre de 2021 és del 12 d’abril al 28 de juny.

A causa de la situació produïda per la pandèmia de l’Covid-19, tots els tallers i monogràfics es faran en línia. A mesura que puguem, oferirem més informació en aquestes mateixes pàgines.

INICI DATES D’INSCRIPCIÓ

Presencial:
Els dies 7 i 8 d’abril, de 10.00 a 12.30 i de 16.00 a 19.30 hores (

En línia:
Del 6 al 9 d’abril a través del formulari

Nota important: tant per a les persones sòcies de les entitats Ciberdona i Associació de Gent Gran Pau Casals, com per a les que volen donar-se d’alta, només s’acceptaran inscripcions presencials, a l’hora de gaudir del descompte de 5 € a què tenen dret. La resta, no sòcies, podrà triar entre presencial o en línia.

Per a les que fa als tallers monogràfics, la inscripció es podrà fer fins a 15 dies abans de l’ inici, presencial o des del formulari (segons el cas).

FUNDACIÓ ‘LA CAIXA’ – Programa “Gent Gran”

Aquests tallers han quedat suspesos fins que no es normalitzi la situació de la Covid-19 als espais de gent gran i es puguin fer presencialment.

PROGRAMACIÓ TALLERS I ACTIVITATS

> PDF disponible per a descàrrega <

Full d’inscripció als Tallers (presencial)

Nomès cal emplenar un full per persona i taller dels dos que venen en duplicat. 

Document: full inscripció .pdf (90.52 kb)

ACLARIMENTS

 1. IMPORTANT: A causa de la situació de tancament del Casal Cardener durant els propers mesos, tots els tallers que es programen es duran a terme de manera no presencial (en línia), per mitjà de la plataforma que s’acordi amb el professor o professora (Zoom, Meet, Whatsapp o YouTube). Amb aquesta finalitat, el Casal té una llicència registrada de Zoom, el programa que ofereix major qualitat per a la realització dels tallers en línia.Per gestionar de forma correcta les inscripcions, quinze minuts abans de l’obertura del Casal s’entregaran uns números d’ordre per facilitar-ne els tràmits.Per poder gaudir de la reserva de plaça a la qual dona dret el número lliurat, la inscripció s’haurà de fer el mateix dia del lliurament del número.Només es podrà reservar la plaça d’una persona absent (màxim 2 tallers).
 2. No es podrà participar en una classe sense la inscripció prèvia que implica el pagament en el mateix moment per targeta bancària o la validació de la transferència bancària en el cas de fer-la en línia.
 3. Per tal de poder decidir la viabilitat dels tallers segons el nombre de persones inscrites, i per optimitzar l’organització i poder donar un millor servei, no s’admetrà cap inscripció després del dia 9 de gener, excepte per als monogràfics.
 4. Els tallers proposats estan orientats per a majors de 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de formalitzar una fitxa d’inscripció específica, signada pel pare, mare o tutor/a, acompanyada del DNI d’aquesta persona.
 5. El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari.
 6. Nombres de places limitades segons el taller. El nombre mínim per dur a terme l’activitat és de 8 persones. Els tallers de llarga durada, és a dir, aquells en els quals no es poden assolir els objectius en un trimestre (català, francès, anglès, escriptura creativa, lectura teatral, coral, etc.), tindran la durada d’un any acadèmic (d’octubre a juny). La inscripció en aquests tallers es renovarà cada trimestre, moment en què es tornarà a formalitzar el pagament. La continuïtat del taller en el trimestre següent està supeditada a un nombre mínim de places (paràgraf anterior). Les persones inscrites al setembre en aquests tallers tindran preferència en les inscripcions dels dos trimestres següents.
 7. Un cop feta la inscripció, no serà possible fer cap canvi de dia i/o hora, a excepció dels tallers d’idiomes que requereixin la prova de nivell.
 8. L’import de l’activitat només es retornarà per causes majors degudament justificades i documentades.
 9. El pagament dels tallers es podrà fer mitjançant targeta de dèbit/crèdit al mateix casal, o mitjançant ingrés bancari o transferència a l’entitat que s’indiqui. Per facilitar el control dels pagaments, en el cas d’ingrés bancari o transferència, caldrà entregar a recepció l’original o enviar per correu electrònic (casalcardener@gmail.com) una còpia digitalitzada del document de pagament el primer dia d’inici dels tallers, com a màxim.
 10. L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol taller si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert o per altres causes que facin inviable la impartició. La devolució de l’import del taller es farà pel mateix canal del cobrament, o mitjançant taló bancari.
 11. La Direcció del centre es reserva el dret de canviar el professorat en cas necessari.
 12. Als socis de les entitats gestores del Casal de Barri Cardener se’ls aplicarà una reducció de 5 € en el preu dels tallers trimestrals (10 sessions).
 13. Molt important: Per gaudir del beneficis destinats als socis de les entitats gestores, cal presentar acreditació de l’entitat (carnet o rebut). En cas de no-presentació, s’hi aplicarà el preu normal.
Skills

Posted on

25 Març, 2021