Salutem – Accions comunitàries del barri de La Salut és una estratègia d’intervenció social que mitjançant un procés comunitari vol donar respostes col·lectives a les necessitats de la comunitat, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida. Pel procés és clau el treball en xarxa de tots els agents del territori que tinguin interès en implicar-se en qüestions del seu entorn, i per aquest motiu, vetlla per l’impuls de la participació activa i la conseqüent construcció col·lectiva d’accions. Els agents del territori són veïns i veïnes, col·lectius, entitats, comerços, escoles, serveis educatius, serveis socials, serveis de salut, i administracions. Així doncs, es caracteritza per diversos projectes col·lectius desenvolupats per aquests agents del territori, que donen resposta a necessitats de diferents àmbits temàtics. Tenint com a resultat accions comunitàries pel i del territori.

Taules, comissions i projectes

Salutem té diverses taules, comissions i projectes que desenvolupa col·lectivament amb vàries entitats i serveis del barri. Les temàtiques dels projectes es relacionen amb necessitats de La Salut a les quals volem donar-hi resposta, per aquest motiu, són ben variades ja que vetllem per millorar el benestar i la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.

Contacte:

Pàgina web: http://salutem.cat/

@mail: placomunitarisalut@gmail.com

whatsapp/mòbil: 608 645 326