El barri de La Salut té una població total de 13.256 persones, de les quals 3.198 persones (24,1%) són més grans de 65 anys, i d’aquestes, 1.596 persones (49,9%) tenen més de 75 anys, de les quals 511 (32,0%) viuen soles. Moltes d’aquestes persones han escollit continuar vivint a casa seva, soles o acompanyades, a causa de l’alt sentiment de pertinença al barri i al seu entorn, i així volen continuar vivint la resta de la seva vida. Per contribuir al benestar d’aquestes persones grans que desitgen romandre al seu barri, l’Ajuntament, conjuntament amb els veïns i veïnes, els comerços i les associacions del barri de La Salut, han posat en marxa el projecte Radars.

Què és el projecte RADARS?
És una xarxa de prevenció en la qual participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als barris.

Com pots ajudar les persones grans del teu barri?
Tu pots ser un Radar: una persona veïna o comerciant, solidària i observadora, però alhora molt respectuosa amb la privacitat de les persones. No et suposarà cap esforç. Només cal que estiguis una mica atent/a a la dinàmica diària de les persones grans que coneixes o tens a prop. Si detectes un canvi en la seva rutina diària, en el seu comportament o en el seu aspecte, pot ser un indici que necessiten algun tipus d’ajuda. En aquest cas, si no tens opció d’apropar-te a aquesta persona, l’única cosa que has de fer és posar-te en contacte amb el projecte Radars.

A qui s’adreça?
A persones grans que viuen soles o acompanyades de persones grans o dependents.

Qui són els “Radars”?
Veïns/es, comerciants/tes, farmàcies, voluntaris/àries i entitats socials que, amb la seva mirada sensible i respectuosa, contribueixen a reduir el risc d’aïllament de les persones grans.

Quins són els nostres valors principals?
El respecte a les persones grans i el treball conjunt entre l’administració pública i la ciutadania per construir un barri més humà, més solidari i compromès amb el seu entorn.

Comissió RADARS–PDC DE LA SALUT
Amics de la Gent Gran / Biblioteca Jaume Fuster (Biblioteques de Barcelona) / CAP Larrard / Casal de Barri Cardener / Casal Llar Mare de Déu de Gràcia (Josepets) / Ciberdona / Direcció de Serveis a les Persones i al Territori Districte de Gràcia / Fundació Llars Compartides / Habitatges amb Serveis Mutuam Güell / Jesuïtes de Gràcia-Col·legi Kostka / La Miranda / Parròquia La Salut / Residència Refugi d’Obreres / SAR QUAVITAE La Salut Josep Servat / Serveis Socials Coll-Vallcarca-La Salut

Si vols participar al projecte RADARS 
truca’ns al telèfon 93 619 73 11

o escriu-nos al correu radarsgentgran@bcn.cat

bcn.cat/radars
facebook.com/Bcn.cat
twitter.com/Barcelona_cat