DESCOBREIX ELS TALLERS DE GENER-MARÇ 2023:

A continuació trobaràs tots els tallers que oferim des del Casal Cardener durant el 1r trimestre del 2023. Més avall trobaràs totes les informacions sobre les dates d’inscripció i altres detalls.

DATES D’INSCRIPCIONS:

CAL TENIR EN COMPTE…
 1. Es reserva la plaça de les persones que ja estan inscrites aquest curs 2022-2023.
 2. Les persones que van fer la inscripció anual, no cal que tornin a inscriure’s.
 3. Es descomptaran 5 € en la inscripció d’UN TALLER a per aquelles persones que siguin sòcies de les entitats del Casal (Associació de Gent Gran Pau Casals, Ciberdona i Agrupament Escolta Roland Philipps). Caldrà acreditar-ho amb el carnet amb vigència d’aquest any o amb un justificant de l’entitat. Aquest descompte no estarà disponible ens les inscripcions en línia.
 4. Col·laboreu amb l’equip de voluntàries. Feu cas de les indicacions que us facilitin i confieu en les seves decisions; treballem perquè aquest dia sigui agradable per a tothom.
 5. Eviteu aglomeracions i cues. No cal que arribeu abans de l’hora d’obertura indicada. Tampoc es repartiran números de reserva prèvia.
 6. Només es podrà pagar amb targeta bancària; no s’acceptarà efectiu. També es podrà pagar amb transferència o amb un ingrés bancari si prèviament se n’informa el personal que tramita les inscripcions i aquest dona el vistiplau.
 7. En els inscripcions en línia, el pagament s’haurà de fer através d’una transferència bancària. Caldrà entregar el justificant de pagament a Secretaria o bé enviar-lo per correu electrònic a info@cardener.cat indicant el nom de la persona i el taller on es vol fer la inscripció.
NORMES I ACLARIMENTS
TALLERS:
 • Només es retornarà l’import del taller per causes de força major degudament justificades i documentades.
 • Si es requereix, l’alumnat haurà de fer-se càrrec de portar els materials indicats pel professorat.
 • L’organització es reserva el dret a anul·lar qualsevol taller si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim, o per altres causes que en facin inviable la impartició. La devolució de l’import del taller s’efectuarà pel mateix canal que el cobrament.
 • El Casal es reserva el dret a canviar de professorat en cas necessari.
 • En el cas dels tallers d’idiomes, el professorat es reserva el dret de fer canvis de grup entre l’alumnat que no disposi del nivell necessari.
CODI DE CONDUCTA:
 • No es tolerarà cap actitud irrespectuosa dirigida cap a altres persones, ja siguin alumnes, professorat, personal del Casal, o altres persones usuàries.
 • Es donarà un primer avís en cas que algú tingui una actitud irrespectuosa, agressiva o de saboteig del taller.
 • Implicarà l’expulsió la repetició d’una actitud irrespectuosa que ja hagi estat assenyalada amb un primer avís o de manera directa en cas que es consideri greu.
 • No es reintegraran els diners en cas d’expulsió.