PROGRAMACIÓ DEL 2N TRIMESTRE 2022

Ja pots consultar les activitats i els tallers programats per aquest 2n trimestre.

Clica aquí per descarregar el programa complet d’aquest trimestre:

DESCARREGA EL PROGRAMA!

DATES D’INSCRIPCIONS:

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

 • 7 d’abril: Només per a l’alumnat inscrit en el 1r trimestre del 2022 (per a alumnes amb almenys una plaça reservada).
 • 8 d’abril: NOVES INSCRIPCIONS (per a persones sense cap plaça reservada o que no ha estat inscrita durant el 1r trimestre del 2022.
 • Horari (ambdós dies): de 10.00 h a 12.30 h i de 16.00 h a 19.30 h.

Cal tenir en compte…

 1. Col·laboreu amb l’equip de voluntàries. Feu cas a les indicacions que us facilitin i confieu en les seves decisions, totes i tots treballem perquè aquest dia sigui agradable per a tothom.
 2. Eviteu aglomeracions i cues, no cal que arribeu abans de l’hora d’obertura indicada. Tampoc es repartiran números de reserva prèvia.
 3. La plaça està garantida per a totes les persones que han estat alumnes durant el 1r trimestre del 2022.
 4. Per a noves inscripcions, consulteu les places vacants abans de fer cua. Les podeu consultar a la porta principal, al taulell informatiu o per via telefònica (93 210 08 03).
 5. L’alumnat de continuïtat que no pugui realitzar la inscripció presencial el dia 7, per motius justificats, ho haurà de comunicar a la Secretaria del Casal amb antelació i aquesta indicarà com procedir segons el cas. Així mateix, si la persona interessada no es comunica amb el Casal i tampoc fa la inscripció en el dia estipulat, no es garantirà la reserva de la plaça.

 

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA

Cal tenir en compte…

 • Només apareixeran les places que hagin quedat disponibles després de les inscripcions presencials.
 • No es tramitarà el descompte de 5 € en les inscripcions en línia, atorgat a les persones sòcies de les entitats Ciberdona i Associació de Gent Gran Pau Casals. Si es desitja aplicar aquest descompte, caldrà assistir presencialment.

 

IMPORTANT:

PAGAMENT:

 • S’aplicarà un descompte de 5 € en el preu del taller a les persones sòcies de les entitats gestores del Casal Cardener. Caldrà acreditar-ho a través del carnet o rebut actualitzat de l’entitat.
 • Caldrà entregar el justificant de pagament, si es realitza un ingrés bancari o transferència, a recepció o per correu electrònic (info@cardener.cat), el primer dia dels tallers com a màxim.
 • No es podrà participar d’un taller sense haver efectuat el pagament i haver realitzat la inscripció degudament.
 • Només es retornarà l’import del taller per causes de força major degudament justificades i documentades.
 • La devolució de l’import del taller, si s’escau, s’efectuarà pel mateix canal que el cobrament, en un termini màxim de 30 dies a partir de l’inici dels tallers.

NORMATIVES:

 • Els tallers seran presencials. Tanmateix, si per motius relacionats amb la covid-19 s’haguessin de suspendre algunes classes, es procurarà dur-les a terme de manera no presencial (de manera virtual, gravació de vídeos, etc.).
 • L’ús de la mascareta serà obligatòria en totes les instal·lacions del Casal, sempre que les autoritats mantinguin aquesta mesura de prevenció. També caldrà utilitzar el gel hidroalcohòlic abans i després dels tallers.
 • Si es requereix, l’alumnat haurà de fer-se càrrec de portar els materials pel taller i de desinfectar-lo abans de cada classe.

TALLERS:

 • L’organització es reserva el dret a anul·lar qualsevol taller si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim, o per altres causes que facin inviable la impartició.
 • Els tallers estan orientats a majors de 16 anys. Les persones menors de 18 anys hauran de formalitzar una fitxa d’inscripció específica, signada per la tutoria legal de la menor i acompanyada pel DNI/NIE/Passaport d’aquesta persona.
 • Un cop feta la inscripció, no serà possible fer cap canvi de dia o hora, a excepció dels tallers d’idiomes que requereixin una prova de nivell o per indicació de la Secretaria del Casal.
 • El Casal es reserva el dret a canviar de professorat en cas necessari.